PS教程-签名竹简效果教程(Z) [复制链接] 查看:681回复:6

1#
分享到:
精彩视频欢迎你!
|
2#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)

PL效果大家分享~~~


精彩视频欢迎你!
|
3#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)

辛苦
|
4#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)好看,就是没人教我,ps好难,

                   初闻不知曲中意   再听已是曲中人
|
5#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)

飞花欣赏
]
|
6#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)

茉莉辛苦了~
|
7#

Re:PS教程-签名竹简效果教程(Z)

没事了学学,这号没财富,没法送花
|